Reixes magnètiques

0

Sʼutilitzen en sistemes de tuberies, tolves, canals, etc. per separar les partícules fèrriques que circulen a través dʼaquests sistemes.