Sistemes de separació magnètica per al reciclatge industrial

Plaques i blocs magnètics:

Per a la separació de materials fèrrics dels fluxos de materials sobre cintes transportadores, caiguda lliure, en les canonades verticals o inclinades, per sota de rampes, tubs, etc. 

Tambors magnètics:

Per a la separació de partícules fèrriques en caiguda lliure, al final d'una cinta transportadora o a la sortida d'una tolva.

Corrons magnètics:

Que substitueixen el corró conductor que es troba al final de la cinta transportadora: extreuen les partícules de ferro del material que circula per una cinta transportadora i les condueix fins a la part inferior, on es desprenen i es recullen.