Sistemes de separació magnètica per al reciclatge industrial

Plaques i blocs magnètics:

Per a la separació de materials fèrrics dels fluxos de materials sobre cintes transportadores, caiguda lliure, en les canonades verticals o inclinades, per sota de rampes, tubs, etc.