Sistemes de separació magnètica per a les indústries alimentàries i farmacèutiques

Plaques magnètiques:
Per a la separació de materials fèrrics dels fluxos de materials sobre cintes transportadores, caiguda lliure, en les canonades verticals o inclinades, per sota de rampes, tubs, etc. 

Barres magnètiques:
Que es poden instal·lar en tots els punts possibles en un sistema de transport de productes sòlids o líquids i actuar com a filtre.

Reixes magnètiques:
Que sʼutilitzen en sistemes de tuberies, tolves, canals, etc. per separar les partícules fèrriques que circulen a través dʼaquests sistemes.

Tubs magnètics:
Especialment dissenyats per a l'eliminació de partícules de ferro de matèries en pols i productes granulats.

Filtres magnètics:
Aquests filtres magnètics s'utilitzen per extreure les partícules fèrriques de productes líquids. També s'utilitzen en circuits hidràulics i en sistemes de refrigeració.