Bases magnètiques

Són imants posats dins d'una carcassa. Imanten únicament per la cara lliure.

Amb imant de ferrita, AlNiCo, Neodimi i Samari-Cobalt.