VÍDEOS

Manipulador magnètic SELTER
Reixa magnètica en carcassa
Placa magnètica
Plat magnètic electropermanent + electroimant
Elevador magnètic + plat magnètic electropermanent LINI-POL
Desmagnetitzador de sobretaula
Desmagnetitzador portàtil
Separador magnètic