VÍDEOS

Elevador magnètic EMX-SV-250
Desmagnetitzador portàtil 2.0
Elevador magnètic rotatori
Tandem electroimants Ø 150 x 50 mm
Manipulador magnètic SELTER
Reixa magnètica en carcassa
Placa magnètica
Plat magnètic electropermanent + electroimant
Elevador magnètic + plat magnètic electropermanent LINI-POL
Desmagnetitzador de sobretaula
Separador magnètic