VÍDEOS

PLAT MAGNÈTIC ELECTROPERMANENT + ELECTROIMANT
ELEVADOR MAGNÈTIC + PLAT MAGNÈTIC ELECTROPERMANENT LINI-POL
DESMAGNETITZADOR DE SOBRETAULA
DESMAGNETITZADOR PORTÀTIL
SEPARADOR MAGNÈTIC