Filtres magnètics

S'utilitzen per extreure partícules fèrriques de productes líquids.
També s'utilitzen en circuits hidràulics i en sistemes de refrigeració.

Informació addicional