Sistemes de separació magnètica per a indústries alimentàries i farmacèutiques

Per a indústries alimentàries i farmacèutiques:

  • Plaques magnètiques
  • Barres magnètiques
  • Reixes magnètiques
  • Power-mag
  • Tubs magnètics
  • Filtres magnètics

Veure característiques en informació addicional