Tambó magnètic

Per a la separació de partícules fèrriques en caiguda lliure, al final d'una cinta transportadora o a la sortida d'una tolva.