Power Mag

Es un potent sistema de separació que permet una neteja a fons de la contaminació fèrrica.

Aquest sistemaés singularment adequat per a ús en processos deproducció amb requisits d'alta qualitat en el producte final (indústries alimentàries i de pinsos) i per tant, compleix amb
les normes CE, i EHEDG de la FDA. 

Informació addicional