Plaques magnètiques

0

Per a la separació de materials fèrrics dels fluxos de materials sobre cintes transportadores, caiguda lliure, en les canonades verticals o inclinades, per sota de rampes, tubs, etc.