Cinta magnètica

 

CINTA MAGNÈTICA ISOTRÒPICA NATURAL
CODI DIMENSIONS
mm
FORÇA
g/cm2
25.66.202 12,5 x 0,75 x 30000 55
25.66.203 19 x 0,75 x 30000 55
25.66.204 25 x 0,75 x 30000 55
25.66.205 12,5 x 1,5 x 30000 75
25.66.206 19 x 1,5 x 30000 75
25.66.207 25 x 1,5 x 30000 75
25.66.208 20 x 2 x 50000 100
25.66.209 9 x 3 x 50000 150

 

CINTA MAGNÈTICA ISOTRÒPICA NATURAL AUTOADHESIVA
CODI DIMENSIONS
mm
FORÇA
g/cm2
25.66.301 12,5 x 0,75 x 30000 55
25.66.302 19 x 0,75 x 30000 55
25.66.303 25 x 0,75 x 30000 55
25.66.304 12,5 x 1,5 x 30000 75
25.66.305 19 x 1,5 x 30000 75
25.66.306 25 x 1,5 x 30000 75

 

CINTA MAGNÈTICA ISOTRÒPICA AMB PVC BLANC I DE COLORS
CODI DIMENSIONS
mm
FORÇA
g/cm2
25.66.--1 15 x 0,6 x 30000 0,35
25.66.--2 20 x 0,6 x 30000 0,35
25.66.--3 25 x 0,6 x 30000 0,35
25.66.--4 30 x 0,6 x 30000 0,35
25.66.--5 35 x 0,6 x 30000 0,35
25.66.--6 40 x 0,6 x 30000 0,35
25.66.--7 50 x 0,6 x 30000 0,35

Colors: 00 blanc, 01 groc, 02 blau, 03 negre, 04 verd, 05 vermell.

 

CINTA MAGNÈTICA DE SECCIÓ "C"
CODI DIMENSIONS
mm
FORÇA
g/cm2
25.68.001 10 x 1 x 50 75
25.68.003 20 x 1 x 50 75
25.68.004 25 x 1 x 50 75
25.68.005 30 x 1 x 50 75
25.68.006 40 x 1 x 50 75
25.68.007 50 x 1 x 50 75
25.68.024 25 x 1 x 25 75
25.68.027 50 x 1 x 25 75

No inclou tira de paper ni plàstic protector.