Plats magnètics electropermanents Radi-Pol

0

Per a la fixació de peces de ferro en torns de subjecció vertical i horitzontal, així com en rectificadores.

 

AVANTATGES:

Milloren la productivitat.
Possibilitat de mecanitzar tres cares lliures de la peça.
Reducció de costos en utillatges.
Reducció del temps de càrrega i descàrrega de les peces.
Absència de brides.
Major exactitud en la planitud de les peces.
Absència de vibracions.
Extensions polars per al mecanitzat de peces.