Plats magnètics electropermanents Quadri-Press

0

Per a la subjecció de motlles en premses d'injecció de plàstic.

Plats magnètics amb circuit electropermanent que combinen la potència d'un electroimant amb la seguretat de l'imant permanent. Els plats magnètics estan construïts a partir d'un bloc únic d'acer C-45, el que els confereix una gran solidesa i resistència a les deformacions, a més de garantir una perfecta planitud dels mateixos. Es fabriquen a mida per adaptar-se a qualsevol dimensió i forma dels plats de la màquina. El circuit està format per pols quadrats Nord / Sud alterns, concentrant-se el flux magnètic a la zona de distribució dels mateixos.

Inclou un control electrònic el qual, mitjançant un impuls elèctric, activa el sistema en menys d'un segon. Un cop activat, el motlle queda amarrat per temps indefinit, sense cap consum de corrent, i només es pot deixar anar a través d'un altre impuls elèctric que desactiva el sistema. Totes les funcions es comanden a Través d'un comandament a distància, que inclou una clau de seguretat que bloqueja el funcionament del mateix.

El sistema disposa de diversos dispositius de seguretat per evitar eventuals accidents durant el treball:

  •  Sensor de temperatura. En cas de ser superada la temperatura màxima de treball, genera una alarma que indica la necessitat de reduir la temperatura per no danyar el sistema magnètic.
  • Sensors de proximitat. Detecten la presència de motlle per a l'activació del cicle d'imantació, a més de generar una alarma que interromp el funcionament de la màquina en cas de qualsevol despreniment del motlle durant el treball.
  • Sistema MFC (Magnetic Flux Control). Evolucionat Sistema electrònic de control del Flux magnètic generat. Aquest sistema verifica:
    • La presència del motlle en la superfície del plat magnètic.
    • La presència d'entreferro (distància entre la superfície magnètica i la superfície de suport del motlle) a causa de superfície del motlle deformada o deteriorada, presència d'impureses com brutícia, òxid, cossos estranys, ...
    • Base del motlle de material poc adaptat al sistema magnètic de fixació.

 

El sistema està realitzat segons estandarditzacions EUROMAP, disposant de connector Euromap 70.0 i 70.1 per interfície amb el PLC de la màquina.

 

Avantatges:

Gran rapidesa en el canvi de motlle.

Reducció del temps de parada de la màquina.

Simplificació dels processos de producció.

Major flexibilitat operativa.

Millora en la qualitat de la injecció.

Ús còmode i segur.

Sense manteniment.