Plats magnètics electropermanents Quadri-Pol

Plats magnètics especialment dissenyats per a la subjecció magnètica en les operacions de fresat.

Milloren la productivitat en el planejat, escairat o mecanitzat.

És possible mecanitzar les cinc cares accessibles de la peça en un únic amarratge.

VERSIÓ QP 1.50 QP 2.50 QP 1.70 QP 2.70
Força/Pol (daN) 380,0 380,0 830,0 830,0
Força/Pol (daN)
Entreferro 1 mm
72,3 169,6 162,6 380,0
Força/Pol (daN)
Entreferro 1,5 mm
40,0 90,0 120,0 255,0
Mínim gruix de peça (mm) 10 10 20 20
Altura del plat (mm) 66 76 66 76

 

QP 1.50
CODI A
mm
B
mm
C
mm

POLS
PES
Kg
32.05.613 320 240 66 12 35
32.05.614 440 240 66 18 49
32.05.615 600 240 66 24 67
32.05.616 760 240 66 30 84
32.05.617 880 240 66 36 98
32.05.618 1000 240 66 42 111
32.05.623 320 300 66 16 44
32.05.624 440 300 66 24 61
32.05.625 600 300 66 32 83
32.05.626 760 300 66 40 105
32.05.627 880 300 66 48 122
32.05.628 1000 300 66 56 139
32.05.644 440 420 66 36 85
32.05.645 600 420 66 48 116
32.05.646 760 420 66 60 147
32.05.647 880 420 66 72 171
32.05.648 1000 420 66 84 194
32.05.664 480 480 66 42 106
32.05.665 600 480 66 56 133
32.05.666 760 480 66 70 169
32.05.667 880 480 66 84 195
32.05.668 1000 480 66 98 222
32.05.684 480 580 66 48 129
32.05.685 600 580 66 64 161
32.05.686 760 580 66 80 204
32.05.687 880 580 66 96 236
32.05.688 1000 580 66 112 268

 

QP 1.70
CODI A
mm
B
mm
C
mm

POLS
PES
Kg
32.22.614 390 230 66 8 42
32.22.615 600 230 66 12 64
32.22.616 760 230 66 16 81
32.22.618 960 230 66 20 102
32.22.624 390 310 66 12 56
32.22.625 600 310 66 18 86
32.22.626 760 310 66 24 109
32.22.628 960 310 66 30 138
32.22.644 390 390 66 16 70
32.22.645 600 390 66 24 108
32.22.646 760 390 66 32 137
32.22.648 960 390 66 40 173
32.22.664 480 470 66 24 104
32.22.665 600 470 66 30 130
32.22.666 760 470 66 40 165
32.22.668 960 470 66 50 209
32.22.685 600 560 66 36 155
32.22.686 760 560 66 48 197
32.22.688 960 560 66 60 248

 

Extensions polars

Són una prolongació del pol quadrat del plat a una alçada determinada. Les peces de superfície irregular que no s'assenten bé sobre el plat, queden perfectament subjectes gràcies a la col•locació d'extensions polars.

Hi ha dos tipus: fixes i mòbils. Les mòbils s'adapten a la superfície irregular de la peça i les fixes serveixen com a punt de suport. Una bona subjecció s'obté afegint el nombre apropiat d'extensions polars mòbils, i almenys tres extensions fixes.

CODI
FIGURA
TIPUS LONGITUD
mm
AMPLADA
mm
ALÇADA
mm
43.00.112 1 MÒBIL 47 45 54
43.01.102 1 MÒBIL 70 70 70
43.00.011 3 FIXA 45 45 20
43.00.012 2 FIXA 45 45 54
43.01.001 3 FIXA 70 70 30
43.01.002 2 FIXA 70 70 70