Elevadors magnètics sèrie EMX-SR

0

Elevadors proveïts d'un dispositiu que permet girar plaques de posició horitzontal a vertical i viceversa.

Codi: 16.11.103

Model: EMX-SR-250

TIPUS DE
PEÇA
GRUIX DE
PEÇA
ENTREFERRO <0,1 mm ENTREFERRO 0,1-0,3 mm ENTREFERRO >0,3 mm
MIDES
MÀXIMES (mm)
CÀRREGA
MÀXIMA (kg)
MIDES
MÀXIMES (mm)
CÀRREGA
MÀXIMA (kg)
MIDES
MÀXIMES (mm)
CÀRREGA
MÀXIMA (kg)
Plana > 15 mm 500 x 500 60 500 x 500 40 500 x 500 30
Cilíndrica > 15 mm ∅50 / ∅160 25 ∅50 / ∅160 15 ∅50 / ∅160 10

Tots els valors són per un acer no aliat de 0,2-0,3% C.
Per a altres materials, aplicar reducció segons taula B.
Coeficient de seguretat 3.

TAULA B: FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA FORÇA D'ELEVACIÓ
MATERIAL DE LA CÀRREGA FORÇA D'ELEVACIÓ
Acer no aliat 0,1-0,3 % C 100%
Acer no aliat 0,4-0,5 % C 90%
Acer aliat F-522 80-90%
Fundició gris 50-60%
Acer F-522 trempat a 55-60 HRc 40-50%
Acer inoxidable austenític, Llautó, Alumini, Coure 0%