Informació addicional

Elevadors magnètics sèrie EMX-SR

Elevadors proveïts d'un dispositiu que permet girar plaques de posició horitzontal a vertical i viceversa.