Corrons magnètics

Ells corrons magnètics permanents serveixen per arrossegar, guiar o frenar plaques.

Poden ser bipolars, multipolars, en forma V, etc.

No hi ha unes mides ni formes estàndard, es fabriques segons especificacions dels client.