R+D+I

En el camp de la recerca i el desenvolupament, són els nostres clients que ens esperonen. Veient les necessitats que ens plantegen, ens empenyen a buscar solucions i a desenvolupar nous productes. I d'aquestes solucions en surten veritables noves games de productes, extensibles a d'altres possibles clients. Aquest en són alguns exemples.

ACTUALITAT

PLATS MAGNÈTICS ELECTROPERMANENTS LINI-POL

PLATS EP LINI-POL

Plats magnètics electropermanents LINI-POL per a rectificadores i màquines d'electroerosió.

Control electrònic amb comandament a distància, regulació de potència i contacte de seguretat. 

MÉS NOTÍCIES