PRODUCTES


Posicionadors, Prismes i Multiangles Magnètics

Estan formats per carcasses metàl • liques que tenen encastats un o diversos imants. Són utilitzats per a subjectar eines, útils o peces, en diferents angles, per enganxar-les, soldar, etc.

Posicionador Magnètic Ajustable

Consta de 2 rectangles magnètics units per una brida que permet el gir.
L'angle és ajustable.

Prisma Magnètic

Té 4 cares magnètiques, 2 d’elles en “V”.

Multiangles Magnètics

Tenen totes les cares del perímetre magnètiques.

Rectangles Magnètics

Imant de neodimi
Temperatura màx.: 60°C