PRODUCTES


Taules d'un sol eix de gir, amb plat magnètic NOR-POL / FIL-POL

Per rectificar peces amb una determinada inclinació. L'angle d'inclinació s'ajusta mitjançant cales, de 0° a 45º.

L'oscil·lació de la taula es pot bloquejar per evitar moviments durant la feina.

Plat magnètic incorporat, en dos passos polars diferents: Nor-Pol i Fi-Pol.

Les brides per fixar la taula es subministren per separat i s'han de demanar expressament.