PRODUCTES


Separadors Magnètics de Xapes

Són usats per elevar xapes d'acer d'una pila i mantenir-les en suspensió. Les xapes se separen les unes de les altres col·locant blocs magnètics, especialment desenvolupats per a aquesta funció, a un costat o més de la pila de xapes.

Especialment adequats per a l'alimentació manual o automàtica de màquines.

Construcció molt robusta a base d'una carcassa d'acer inoxidable soldada a una placa posterior d'acer.

Cada unitat es pot fixar al banc de treball o aguantar per si sola.

Quan la pila de xapes d'acer s'introdueix en el camp magnètic (a la cara operativa de l'imant), aquestes agafen immediatament la seva posició individual. L'explicació és simple i interessant: els pols magnètics queden induïts en les xapes d'acer, i segons les lleis del magnetisme, els pols iguals es repel·len, fent que les xapes es separin.

COM ESCOLLIR EL TIPUS DE SEPARADOR CORRECTE

L'elecció de la mida adequada de separador varia en funció dels següents paràmetres:

1. Gruix de la xapa
2. Dimensions de la xapa
3. Alçada de la pila
4. Qualitat superficial de la xapa
5. Condicions de la xapa (humitat, oli, ...)

Per a l'elecció del separador, es recomana seguir les següents orientacions:

Per obtenir una correcta separació, l'altura del separador ha d'excedir prou a la de la pila de xapes.

Superfície màxima a separar per separador:

  • En xapes normals, fins a 0,3 m²
  • En xapes amb oli, fins a 0,15 m²


Si es vol retirar les xapes amb un procés automàtic, es necessitaran més separadors, que es col • locaran al voltant de la pila.

Elevador de Xapes amb Leva

Per elevar o arrossegar xapes amb la mà i amb les màximes garanties de seguretat. Disposa d'una nansa per poder arrossegar la xapa. En baixar la nansa, aquesta actua sobre una lleva que deixa anar la xapa.


ATENCIÓ: Només per usar amb la mà. No apte per polipasts o ponts grua.

 

La força d'elevació és de 100 daN amb un entreferro de 0 mm i un gruix de xapa de 2 mm.

La força d'arrossegament en les mateixes condicions és de 60 daN.  

 

Elevador de Xapes de Mà

Per agafar xapes primes d'una pila amb la mà. No perjudica en absolut les xapes i evita les lesions a la mà.

Pinces Magnètiques

Especialment útils per posar peces a les premses. Eviten que l'operari acosti les mans a la zona de perill de la màquina.