PRODUCTES


Per al reciclatge industrial i tractament de residus
Sistemes de banda (overbands)

L'aplicació més important d'aquests sistemes magnètics la trobem en l'eliminació de partícules fèrriques del material que circula en cintes transportadores. Per això es munten sobre la cinta. Tenen un potent imant permanent. El sistema de banda es mou mitjançant un motor de tambor o un motor reductor muntat en l'eix.

Tambors separadors

El tambor separador està compost per dues seccions, una magnètica i una altra no-magnètica. El material que circula sobre una cinta, cau sobre el sector magnètic del tambor i les partícules fèrriques queden atrapades al tambor. En abandonar el camp magnètic, aquestes partícules queden lliures i cauen.

Rodets magnètics

El corró magnètic substitueix el corró conductor que es troba al final de la cinta transportadora. A causa de la gran varietat de cintes, els rodets magnètics s'ofereixen a mida i a punt d’instal•lar. El corró extreu les partícules de ferro del material que circula i les condueix fins a la part inferior, on es desprenen i es recullen.

Blocs

Els blocs magnètics es poden aplicar en l'extracció del ferro del material que circula sobre una cinta transportadora, o bé durant la caiguda en vertical, o sobre canals inclinats, per sobre de rampes, etc 

Cascades

Els sistemes magnètics en cascada s'utilitzen en situacions on es necessita eliminar completament la contaminació fèrrica d'un flux de material quantiós. La carcassa és d'acer inoxidable de 4 mm de gruix. Estan proveïts de una caixa de distribució per descarregar les partícules retingudes. Després d'obrir la caixa de distribució, els imants es poden desplaçar cap a un costat. Així les partícules de ferro cauen fora del sistema per una sortida lateral.