PRODUCTES


Per a indústries alimentàries i farmacèutiques
Plaques magnètiques

Les plaques magnètiques s'utilitzen per la separació de materials fèrrics dels fluxos de materials sobre cintes transportadores, en caiguda lliure, en les canonades verticals o inclinades, per sota de rampes, tubs, etc.

Barres magnètiques

Les barres magnètiques es poden instal·lar en tots els punts possibles d'un sistema de transport de productes sòlids o líquids i actuen com a filtre. Aquestes barres incorporen un sistema de imants de Neodimi extremadament potent, allotjats en una carcassa hermètica d'acer inoxidable.

Reixes magnètiques

S'utilitzen en sistemes de canonades, tremuges, canals, etc. per separar les partícules fèrriques que circulen a través d'aquests sistemes. Les dimensions del sistema estan dissenyades perquè la resistència al pas de material sigui la mínima.

Magbox

Aparell complet per a la separació de metall fèrric que s’instal·la a sistemes de canonades. Es pot acoblar de forma senzilla en sistemes ja existents. El tipus estàndard comprèn dues reixes d'imant permanent muntades una damunt de l’altra. Les reixes s'extreuen fàcilment a través d'una comporta frontal, la qual cosa permet la neteja.

Power-mag

Aquest model ha estat especialment dissenyat per a aplicacions que requereixen una alçada global baixa, un poderós imant i un risc mínim de crear acumulacions de material. La forma especial de la superfície de cada allotjament, redueix el risc d'acumulació de producte i per tant, l'obstrucció del pas del flux de material.

Tubs magnètics

Els tubs d'imants permanents s'utilitzen sempre que sigui possible l'eliminació manual dels materials fèrrics. Tenen incorporats unes anelles que actuen com guies a l'interior de la carcassa per assegurar que el material a purificar estigui ben distribuït i tingui un bon contacte amb el nucli magnètic. El nucli magnètic està unit a una porta hermèticament tancada. En obrir la porta, s'extreu el nucli que queda accessible per a la neteja.

Filtres magnètics

S'utilitzen per filtrar les partícules fèrriques de productes líquids, en circuits hidràulics i en sistemes de refrigeració. El sistema magnètic consta d'imants dins d'una carcassa d'acer inoxidable (AISI 304). Per a la neteja, s'obren uns passadors i el sistema d'imants es retira fàcilment.