PRODUCTES


Plats Magnètics de pol extrafí

Adequats per peces molt petites o de poc gruix en rectificadores o màquines d'electro-erosió.

Força d'atracció: 80 N / cm ²

Completament estancs a refrigerants i olis, poden treballar submergits.

L'eix d'imantació no sobresurt del plat i està adaptat per a una clau Allen, subministrada amb el plat.

Els brides per fixar el plat es subministren per separat i s'han de demanar expressament. (Veure pag. 12)