PRODUCTES


Plats Magnètics per a rectificadores

Ideals per al rectificat de tota classe de peces, tenen bon rendiment per a peces petites i de poc gruix.

Completament estancs a refrigerants i olis, poden treballar submergits.

Imantació mitjançant una palanca. Els plats més grans de 600 mm de longitud porten 2 palanques i en els plats més petits l'eix no sobresurt del plat i està adaptat per a una clau Allen, subministrada amb el plat.

Les brides per fixar el plat se subministren per separat i s'han de demanar expressament. (Veure pàg. 12)

Disponibles en dos passos polars diferents: Nor-Pol i Fi-Pol.

NOR-POL

Pas polar de 6-5 (6 mm de ferro i 5 de llautó).

Adequat per a tota classe de peces, des de 2 mm de gruix fins a les més grans.

Força d'atracció: 100 N /cm ²

FI-POL

Pas polar més fi: 6-1,5-2-1,5 (6 mm de ferro, 1,5 de llautó, 2 de ferro i 1,5 de llautó).

Té més força de subjecció per a peces petites o de poc gruix (menys de 3 mm), per peces més grans tenen un rendiment semblant als de Nor-Pol.

Força d'atracció: 80 N /cm ²