PRODUCTES


Plats magnètics ELECTROPERMANENTS Quadri-Pol, per a fresadores

Plats magnètics especialment dissenyats per a la subjecció magnètica en les operacions de fresat. Permeten fer fresats lleugers i pesats en una gran varietat de tipus de peces.

Milloren la productivitat en el planejat, escairat o mecanitzat. És possible mecanitzar les cinc cares accessibles de la peça en un únic amarratge.

El circuit electropermanent d'aquests plats ens permet combinar la potència d'un electroimant amb la seguretat de l'imant permanent, representant els següents avantatges:

  • Mínim consum d'energia. Només consumeix durant el procés de imantat i desimantat
  • Absència de deformacions del plat per escalfament.
  • El risc d'accident per tall de corrent és nul.


L'estructura en monobloc C45 els confereix una gran solidesa i resistència a les deformacions, permetent un posicionament precís de la peça utilitzant qualsevol sistema de suport.

La unitat de control per al govern del plat, d'avançada tecnologia, permet l'activació de forma seqüencial de fins a quatre plats. D'altra banda també disposa de filtre antiparasitari d'alta potència EMC d'acord a la directiva de compatibilitat electromagnètica.

Extensions polars

Possibilitat de muntar extensions polars per millorar les prestacions dels plats Quadri-Pol.

Són una prolongació del pol quadrat del plat a una alçada determinada. Les peces de superfície irregular que no s'assenten bé sobre el plat, queden perfectament subjectes gràcies a la col·locació d'extensions polars.

Hi ha dos tipus: fixes i mòbils. Les mòbils s'adapten a la superfície irregular de la peça i les fixes serveixen com a punt de suport. Una bona subjecció s'obté afegint el nombre apropiat d'extensions polars mòbils, i almenys tres extensions fixes.

Versions

Es subministren en quatre versions diferents que es diferencien principalment en les mesures dels pols.

QP 1.50
Adequats per a la mecanització general de tota classe de peces i amb gruixos a partir de 8-10 mm. Gràcies als seus pols de 50x50 mm té una major flexibilitat per a la col • locació de les extensions polars en el cas de peces de formes particulars. En canvi la seva major nombre de pols respecte a la sèrie 70 comporta un cost més elevat.

QP 2.50
De característiques semblants a la versió 1.50 però de major potència, té un millor rendiment davant la presència de grans entreferros. La seva potència magnètica permet el mecanitzat amb eficàcia de peces forjades o amb superfícies deformades.

QP 1.70
Versió bàsica de la gamma i la més econòmica. Adequats per a la mecanització general de tota classe de peces i amb gruixos a partir de 15-20 mm. Com a conseqüència els seus pols més grans (70x70 mm) disposa de gairebé la meitat dels pols respecte a la sèrie 50. No té tanta flexibilitat com la sèrie 50 però el seu cost és més reduït.

QP 2.70
De característiques semblants a la sèrie 1.70 però de major potència, tenen un millor rendiment davant la presència de grans entreferros. Adequada per peces forjades o amb superficies irregulars.