PRODUCTES


Plats magnètics circulars

Adaptables a torns i rectificadores. S'instal • len mitjançant un contraplat, igual que amb els plats normals de grapes.

Són d’imantació progressiva per facilitar el centrat de la peça.

Els plats de Ø 250 o majors estan preparats per poder fer un forat al centre de la placa superior, per posar un centrador.

Disponibles en dos passos polars diferents: Fi-Pol i Max-Pol.

FIL-POL

Pas polar fi: 6-1,5-2-1,5 (6 mm de ferro, 1,5 de llautó, 2 de ferro i 1,5 de llautó).

Adequat per a peces petites o de poc gruix (menys de 5 mm).

Els plats de Ø100 i Ø130 tenen 4 mm de ferro en lloc de 6.

MAX-POL

Pas polar de 8-5 (8 mm de ferro i 5 de llautó).

De major força magnètica que el Fi-Pol és adequat per a tota classe de peces, des de 5 mm de gruix fins a les més grans.