PRODUCTES


Plats Electromagnètics Circulars

Plats adaptables a rectificadores i torns. S'instal • len mitjançant un contraplat i porten un col • lector central per a la connexió elèctrica.

Diferents tipus de pols magnètics segons l'aplicació.

Gran longevitat del plat gràcies a la bona estanquitat de les bobines.

Tensió d'alimentació a 110 V CC. Altres tensions sota comanda.

Per al seu funcionament aquests plats necessiten una unitat de control que els subministri les tensions adequades per a la imantació i per al procés de desimantació.

Unitats de control per a plats electromagnètics

Necessaris per aconseguir una completa desimantació dels plats electromagnètics.

Consten d'una caixa metàl·lica amb un comandament a distància, units per un cable de 6 m.

Tensió d'entrada: 220-240 V CA / 50-60 Hz

Tensió de sortida: 110 V CC