PRODUCTES


Plats Electromagnètics Rectangulars

Plats universals de bona subjecció magnètica adequats per a tota classe de treballs en rectificadores o fresadores segons el seu pas polar.

Escalfament reduït del plat fins i tot al cap de diverses hores de funcionament.

Gran longevitat del plat gràcies a la bona estanquitat de les bobines.

Tensió d'alimentació a 110 V CC. Altres tensions sota comanda.

Protecció elèctrica: IP 67

Per al seu funcionament aquests plats necessiten una unitat de control que els subministri les tensions adequades per a la imantació i per al procés de desimantació.

Pas Polar Normal

Adequat per al rectificat de tota classe de peces. Pas polar transversal de 20 mm de ferro i 4 de llautó per a la majoria de mesures. Els plats de mesures més petites es subministren amb pas polar 15-4. (veure taula).

Pasos Polars Fins

Disponibilitat de pasos polars més fins per al rectificat de peces petites (40 mm o menys).

Pas Polar 45-5

Pas polar transversal de 45 mm de ferro i 5 mm de llautó.
Adequat per al fresat de peces a partir d'una longitud de 80 mm. Bona subjecció de les peces amb grans entreferros. Per exemple peces de fosa, oxitall, forjades, etc.

Força d'atracció: 140 N / cm ²

Unitats de control per a plats electromagnètics

Necessaris per aconseguir una completa desimantació dels plats electromagnètics.

Consten d'una caixa metàl • lica amb un comandament a distància, units per un cable de 6 m.

Tensió d'entrada: 220-240 V CA / 50-60 Hz

Tensió de sortida: 110 V CC