PRODUCTES


Altres aplicacions magnètiques.
Cinta magnètica amb perfil C
Imants amb carcassa de plàstic. Varis colors.
Cartolina amb impregnacions d'acer. Dos gruixos.
Suports per a ganivet. Versió plàstic.