PRODUCTES


Elevadors Magnètics Verticals EMX-SV

Elevadors magnètics proveïts d'un dispositiu que permet girar plaques de posició horitzontal a vertical i viceversa.

Adequats per a la càrrega i descàrrega en centres de mecanitzat horitzontals i torns.

Ajustables a diferents diàmetres i amplades de la càrrega.

Els dispositius d'elevació, SV-250 i SV-500 es poden subministrar per separat i adaptar-los a la seva corresponent elevador magnètic, EMX-250 o EMX-500 ja existent.

Coeficient de seguretat de 3. La força de despreniment és 3 vegades més gran que la càrrega d'utilització.