PRODUCTES


Dispositiu elevador rotatori

Elevador EMX-250 amb dispositiu per voltejar peces des de la posició horitzontal a vertical i viceversa (veure vídeo).