PRODUCTES


Elevadors Magnètics EMX

Nova gamma d'elevadors magnètics, adequats tant per peces planes com cilíndriques.

La seva concepció bipolar i els imants de neodimi que incorporen garanteixen una gran força magnètica i poder de penetració, fins i tot amb entreferros grans.

Palanca amb bloqueig de seguretat, tant en la posició de imantat com en la de desimantat, i dissenyat per poder imantar i desimantar l'elevador amb una sola mà. Retorn suau a la posició de desimantat.

Coeficient de seguretat de 3. La força de despreniment és 3 vegades més gran que la càrrega d'utilització.

Fàcils de transportar gràcies al seu poc pes. La força de despreniment és de 70 a 115 vegades el seu pes, segons model.

Possibilitat de rectificar els pols magnètics de contacte de l'elevador, facilitant el manteniment i evitant la pèrdua de força a causa del deteriorament de la superfície de contacte.

Temperatura operativa: 80 ºC