PRODUCTES


Electroimants

Molt utilitzats en la indústria per a la subjecció i manipulació de peces. Van alimentats amb corrent continu i es subministren sense transformador ni rectificador.

Temperatura màxima de treball: 60 º C.
Protecció elèctrica: IP 65

ATENCIÓ: Quan s'usin per elevar peces, cal aplicar un coeficient de seguretat de 3. El pes de la càrrega ha de ser 3 vegades inferior a la força de tracció.

Rectangulars
Circulars Sèrie A 24 V. C.C.

Tensió d’alimentació a 24 V c.c.

Cable de connexió de 20 cm de longitud amb sortida per un lateral.

Circulars Sèrie A 12 V. C.C.

Tensió d’alimentació a 12 V c.c. (altres tensions sota comanda)

Cable de connexió de 1 m de longitud amb possibilitat de sortida tant per la cara superior com per un lateral.