PRODUCTES


Desmagnetitzadors

Desmagnetizadores dissenyats per eliminar el magnetisme romanent de les peces després d'haver estat en contacte amb un camp magnètic.

Desmagnetitzadors de Sobretaula

Ideals per a tallers, eliminen el magnetisme romanent de components, eines, cargols, rodaments, etc. La peça a desmagnetitzar s'agafa amb la mà i es passa per sobre de l'aparell.

Servei intermitent, no poden estar connectats durant més de 10 minuts. Incorporen un termòstat que els desconnecta quan aconsegueixen la temperatura màxima admissible (70 º C), no es poden tornar a connectar fins que la temperatura ha disminuït.

Tensió d’entrada a 220-240 V / 50-60 Hz.

Desmagnetitzadors Portàtils

Per eliminar el magnetisme romanent en peces grans. S'agafa l'aparell amb la mà i es passa per sobre de la peça.

Servei intermitent, no pot estar connectat durant més de 10 minuts. Incorpora un termòstat que el desconnecta quan aconsegueix la temperatura màxima admissible (70 º C), no es pot tornar a connectar fins que la temperatura ha disminuït.

Tensió d’entrada a 220-240 V / 50-60 Hz.

Desmagnetitzadors de Túnel

Dissenyats per servei continu, poden estar connectats permanentment.

Adequats per a processos automàtics en els quals hi ha un flux de material. Les peces a desmagnetitzar passen per l'interior de l'aparell.

Tensió d'entrada a 220-240 V / 50-60 Hz. Altres tensions sota comanda.

Models i mesures especials sota comanda

Desmagnetitzadors de servei continu

Per a l'eliminació del magnetisme romanent que adquireixen les peces en producció en sèrie.

Cal eliminar aquest magnetisme per continuar o finalitzar la producció i per aquest propòsit s'utilitza un DESMAGNETITZADOR DE SERVEI CONTINU (veure vídeo). 

Sol col.locar-se sota un acinta transportadora.