PRODUCTES


Imants Permants amb Formes

Imants permanents de Alnico, pintats en vermell i de diferents formes i mides. Utilitzats per a gran varietat d'aplicacions industrials en les quals és convenient usar el magnetisme, per exemple, eines per a muntatge, manipulació o acoblament, per accessoris o útils en la mecanització, etc.

Imant Alnico Ferradura

Material: Alnico-500
Temperatura màx.: 450°C
Acabat: Pintat color vermell

Imant Alnico Ferradura Extrafort

Material: Alnico-500
Temperatura màx.: 450°C
Acabat: Pintat color vermell

Imant Alnico tipus Botó

Material: Alnico-500
Temperatura màx.: 450°C
Acabat: Pintat color vermell

Barra Rodona Alnico

Material: Alnico-500
Imantació: Axial
Temperatura màx.: 450°C
Acabat: Pintat color vermell

Barra Rectangular Alnico

Material: Alnico-500
Imantació: Axial
Temperatura màx.: 450°C
Acabat: Pintat color vermell