PRODUCTES


Bases Magnètiques

Són imants protegits per una carcassa metàl • lica. Tenen l'avantatge respecte a un simple imant que només imanta per una cara, quedant les altres cares lliures de camp magnètic.

Es poden utilitzar per a multitud d'usos, per exemple, com a eines per a muntatges, com topalls, per fixar peces per doblegar, tallar, enganxar, mecanitzar, etc.

Incorporen quatre tipus diferents d'imants; ferrita, alnico (AINiCo), neodimi (NdFeB) i samari (SmCo5).

  • Ferrita: Adequat per a la majoria d'aplicacions i per a temperatures de fins a 80 º C.
  • Alnico: Per a temperatures elevades (fins a 450 º C).
  • Neodimi: Quan la base ha de ser petita. L'imam NdFeB és el més potent en proporció a les seves dimensions.
  • Samari: És el més adequat per suportar grans esforços mecànics.


Atenció: Cal tenir en compte que quan incrementem la temperatura dels imants fins al màxim permès, la força magnètica de l'imant es redueix del 30 al 40%. Aquesta pèrdua pot ser només temporal. Quan es disminueix la temperatura, la força magnètica es recupera fins al valor original.

És important tenir en compte que en cas d'excedir la temperatura màxima permesa (punt Courie), l'imant podria quedar malmès de forma irreparable.