PRODUCTES


Blocs transmissors de fluxe

Aquests blocs cal utilitzar juntament amb un plat magnètic. No són magnètics, però al posar-los sobre del plat, transmeten el flux d'aquest a la peça.

Són útils per rectificar peces de formes irregulars que no és possible posar directament sobre del plat.