PRODUCTES


Brides per a la fixació dels plats magnètics

Es subministren sense el cargol ni la rosca en T.

Brida Petita

Adaptable als següents plats magnètics:

  • Fi-Pol de 65 i 75 d’ample (cota B)
  • Pol extrafí
Brida Simple

Adaptable als següents plats magnètics:

  • Nor-Pol, Fi-Pol i EDM de 100, 130, 150, 200 i 300 d’ample (cota B)
  • Max-Pol de 150 i 300 d’ample (cota B)
  • Electromagnètics
Brida Doble

Adaptable als següents plats magnètics:

  • Nor-Pol, Fi-Pol I EDM de 250 d’ample (cota B)
  • Max-Pol de 200 i 250 d’ample (cota B)